שרשת נעילה Abus 12KS120 תואמת מנעול Granit Detecto X-Plus 8077
מנעול שרשרת Abus Granit™ Extreme Plus 59
מנעול שרשרת Abus Steel-O-Chain™ Ivy 9100
מנעול שרשרת Abus Granit CityChain XPlus™ 1060
מנעול פרסה Abus Ultra 410 170HB230
מנעול דיסק עם אזעקה לאופנוע Abus Detecto 7000 RS1
מנעול דיסק עם אזעקה לאופנוע Abus Trigger 345
מנעול דיסק לאופנוע Abus Element 290
מנעול דיסק לאופנוע Abus Granit Sledg 77

מנעול דיסק לאופנוע Abus Granit Sledg 77

אדום
צהוב
561587
מנעול דיסק לאופנוע Abus Element 290
מנעול דיסק עם אזעקה לאופנוע Abus Granit Detecto X-Plus 8077