מדיניות הפרטיות בשירות Wibow

מהי מדיניות הפרטיות?

ניב ספקטור (עוסק מורשה שמספרו 304857543) (“מפעיל השירות”) מתייחס בכבוד לפרטיות משתמשי השירות “WIBOW“, שהוא מפעיל באתר המצוי בכתובת www.wibow.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעיל השירות). האתר והשירותים הניתנים באמצעותו ייקראו יחדיו: “השירות“.

מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות בשירות. הוא מיועד הן עבור משתמשי הקצה של השירות והן עבור בתי העסק המציגים בשירות ומוכרים מוצרים באמצעותו (ובפרט אנשי הקשר מטעם בתי העסק).

המדיניות סוקרת את האופן שבו משתמש מפעיל השירות במידע הנמסר לו על-ידי משתמשי הקצה של השירות ועל-ידי בתי העסק (ככל ונמסר), או שנאסף על-ידו בעת השימוש של משתמשי הקצה ובתי העסק בשירות.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות, בין אם מדובר בתנאי השימוש והרכישה למשתמשי הקצה ובין אם מדובר בתנאי השימוש החלים על בתי העסק הרשומים לשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מכוונת לשני המינים. למונחים שלא הוגדרו במדיניות זו תהיה המשמעות שהוגדרה להם בתנאי השימוש הרלבנטיים.

פנה אלינו / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעיל השירות באמצעות כתובת הדוא”ל: contact@wibow.co.il. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעיל השירות

השירות משמש כמנוע חיפוש ואתר סחר אלקטרוני והוא כולל אפשרויות שימוש שונות. השירות מאפשר לחפש מוצרים שונים ולאתר מידע אודות בתי העסק בהם הם נמכרים ובאיזה מחירים. בנוסף, חלק מבתי העסק אף מאפשרים למשתמשי הקצה רכוש באופן מקוון, באמצעות השירות, חלק מהמוצרים והשירותים שהם מציגים באמצעות השירות.

מידע אישי שמוסרים משתמשי הקצה של השירות

השימוש בשירות וצפייה בתכניו אינם מחייבים רישום, הזדהות, או מסירת מידע אישי מצד משתמשי הקצה של השירות. באפשרות משתמש הקצה לחפש מוצרים בבתי עסק שונים וכן לצפות במחירם של מוצרים אלה כפי שמסמים בתי העסק, ללא כל רישום לשירות וללא תשלום.

חלק מבתי העסק המציגים את מוצריהם בשירות אף מאפשרים רכישה מקוונת של המוצרים שהם מציגים, במישרין באמצעות השירות. במידה ותבחר לרכוש מוצרים באופן מקוון באמצעות השירות, מבתי העסק המאפשרים זאת, יהיה עליך להשלים את הליך ההזמנה והרישום לשירות, בו תידרש למסור מידע אישי.

לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, יהיה עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים האישיים שיבקש ממך מפעיל השירות. פרטים אלה כוללים את שמך המלא, שיטת המשלוח, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, וכל פרט נוסף שמפעיל השירות עשוי לדרוש במהלך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית. מידע כאמור עשוי להידרש הן ביחס למבצע הרכישה והן ביחס לפרטי האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת.

מפעיל השירות רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה של מקבל המשלוח, על-מנת לוודא כי הוא בגיר, אך הוא אינו שומר את מידע זה.

התשלום עבור המוצרים שתרכוש, אם תרכוש, יתבצע בשירות באמצעות כרטיס אשראי שבבעלותך. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס, תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש למפעיל השירות לצורך השלמת הליך ההזמנה.

מידע אישי שמוסרים בתי העסק ואנשי קשר מטעמם

על מנת להצטרף כבית עסק לשירות – בכל אחד ממסלולי השירות – יהיה על נציג בית העסק להשלים את הליך הרישום לשירות ולמלא את טופס הבקשה המצוי בשירות. מרבית המידע שתתבקש למסור למפעיל השירות אינו כולל מידע אישי, אלא נוגע לבית העסק עצמו. עם זאת, המידע המבוקש כולל גם מידע אישי על בעל בית העסק ואנשי הקשר מטעמו, כגון פרטי יצירת קשר, כמפורט להלן.

רישום לשירות מחייב מסירת מידע ופרטים מזהים כחלק מתהליך הרישום. בית העסק יתבקש למסור למפעיל השירות את פרטיו המלאים ופרטי יצירת קשר איתו ועם אנשי הקשר מטעמו, ובכלל זה שם בית העסק, פרטי בעל בית העסק (לרבות מספר זהות) ואנשי הקשר מטעמו (שמות, כתובת דוא”ל, טלפון) ומידע על בית העסק (טלפון בבית העסק, כתובת, ימי ושעות פעילות, תיאור מילולי על בית העסק ועוד).

מפעיל השירות אף רשאי לבקש אסמכתאות המעידות על הבעלות בבית העסק, או כי בית העסק עומד בקריטריונים שקבע מפעיל השירות (כגון תעודת רישום, פרוטוקול מורשי חתימה, תעודת עוסק מורשה, קיומו של רישיון עסק, קיומה של חנות פיזית בה נמכרים המוצרים וכו’).

הפרטים והמידע שתמסור, בין אם אתה משתמש קצה או מי מטעמו של בית העסק, יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעיל השירות.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו להלן.

במידה ותפנה למפעיל השירות בשאלות, בקשות, תלונות וכדומה, אתה עשוי להתבקש למסור למפעיל השירות את פרטייך האישיים ואת הסיבה לפנייה, על-מנת שיוכל לטפל בפנייתך ולסייע לך. מידע זה גם ייאסף על-ידי מפעיל השירות, כמו גם תכתובות אדמיניסטרטיביות בין מפעיל השירות לבתי העסק.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי (לרבות עובדי בית העסק, אנשי קשר, או פרטים בדבר מקבל המשלוח), אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת והמודעת למסירת פרטיו למפעיל השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

הרישום לשירות, או חלק מהליך הרישום, יכול להיעשות גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר למפעיל השירות גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

מסירת מידע על מיקום משתמש הקצה

מפעיל השירות מאפשר למשתמשי הקצה, לפי בחירתם בלבד ושיקול דעתם הבלעדי, למסור לו באמצעות הדפדפן את מיקומם הגיאוגרפי. ככל ומסרת למפעיל השירות את מיקומך הגיאוגרפי – תוצאות החיפוש שיוצגו לך בשירות יופיעו בהתאם למיקום שמסרת, כך שחנויות קרובות מבחינה גיאוגרפית תוצגנה ראשונות בתוצאות החיפוש. מפעיל השירות ישמור את נתוני המיקום שמסרת לו ויעשה בהם שימוש באופן המתואר לעיל, לצורך התאמת תוצאות החיפוש המוצגות לך לפי והצגתן לפי המרחק של בית העסק.

מידע הנאסף עליך במסגרת השימוש באתר

בעת השימוש בשירות, בין אם אתה משתמש קצה או בית עסק, יאסוף מפעיל השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות תוכן שפרסמת בשירות, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים והמוצרים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד.

בנוסף, מפעיל השירות רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי השירות. אם אינך משתמש רשום באתר, מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף מפעיל השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, אנו נעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות, בתכנים הכלולים בו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, לרבות איתור מוצרים, בתי עסק, מחירים וכן לרכוש ולהזמין מוצרים באמצעות השירות וכן לספק את ההזמנות במידה ואתה בית העסק;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לנו להתאים את השירות והתוכן הכלול בו להעדפותיך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או כל צד שלישי, כשמפעיל האתר סבור בתום לב כי עליו לעשות כן;

אם אתה בעל עסק או משתמש קצה הרשום לשירות, או מי מטעמו, מפעיל השירות יעשה שימוש בפרטים ובמידע שתמסור ובפרטים שיאסוף במהלך השימוש שתעשה בשירות, גם למטרות הבאות:

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך הצורך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, לרבות מידע פרסומי. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך כשאישרת את תנאי השימוש ומדיניות זו (או בהסכמה שמסרת בדרך אחרת). תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982, כמפורט בתנאי השימוש בשירות.
 • כדי לגבות את התמורה עבור מוצרים שנרכשו באמצעות השירות ולצורך התחשבנות מול משתמשי הקצה ו/או בתי העסק.
 • ליצירת קשר עמך כשמפעיל השירות מאמין שקיים צורך בכך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מפעיל השירות לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת, ככל שמסרת מידע כאמור, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים באתר. בכלל זאת, מפעיל השירות יחלוק את המידע הדרוש בלבד על משתמשי הקצה של השירות עם בתי העסק שמהם הוזמנו מוצרים;
 • כשצדדים שלישיים מספקים למפעיל השירות שירותים כדוגמת שירותי סליקה, על-מנת לאפשר רכישת מוצרים באמצעות השירות;
 • אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעיל השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מפעיל השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל השירות או מי מטעמו;
 • בכל מקרה שמפעיל השירות יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם מפעיל השירות יארגן את פעילותו או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את המבנה המשפטי, יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעיל השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

מידע אישי על לקוחות בית העסק

בעלי בתי העסק מחויבים לנהוג בהתאם להוראות כל דין באשר למידע האישי שהם אוספים על לקוחות בית העסק, לרבות מידע שייאסף בעקבות השימוש בשירות (כגון פרטי לקוחות שהזמינו מוצרים מבתי העסק), ובכלל זאת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, התקנות שמכוחו (לרבות תקנות הגנת הפרטיות העוסקות באבטחת המידע האישי) והנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

היכן נשמר המידע?

המידע שמפעיל השירות אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

עוגיות (Cookies)

מפעיל השירות עשוי להשתמש בשירות ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה שלך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשירות, מהיכן הגעת אל השירות, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהשירות יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהשירות לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

אבטחת מידע

מפעיל השירות מייחס חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, אמצעים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. ברם, אין וודאות שאלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב משרתי מפעיל השירות. לפיכך, מפעיל השירות אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות אותו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות. מידע הדרוש למפעיל השירות – לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות – יוסיף להישמר על ידי מפעיל השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעיל השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעיל השירות לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין.

עודכן לאחרונה – 12/02/2019