תנאי שימוש ורכישה באמצעות Wibow

הקדמה

סעיף זה מפרט מי אנחנו ומסביר כי תנאי השימוש והרכישה הם הסכם מחייב עם משתמשי השירות

ברוכים הבאים לאתר “WIBOW” – מנוע חיפוש ואתר סחר אלקטרוני. האתר מאפשר לך לחפש מוצרים הנמכרים בבתי עסק שונים בסביבתך, וכן לצפות במחירם של מוצרים אלה כפי שמפרסמים בתי העסק. בנוסף, האתר יאפשר לך לרכוש באופן מקוון חלק מהמוצרים והשירותים שמציעים בתי העסק המציגים בשירות (יחדיו: “המוצרים“).

השירותים ב-WIBOW ניתנים באמצעות האתר www.wibow.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעיל השירות). האתר והשירותים הניתנים באמצעותו ייקראו יחדיו: “השירות“.

את השירות מפעילה חברת וויבו קניון וירטואלי בע”מ (ח.פ שמספרו 516204450), שכתובתה מנחם בגין 121, תל אביב 670123 (“מפעיל השירות”). מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, ניתן למצוא בעמודים הרלבנטיים בגוף השירות ובתנאים אלה.

השימוש בשירות, לרבות הזמנת מוצרים באמצעותו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים הנוגעים לשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: “המסמכים המחייבים”).

קרא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ובעת הזמנת כל מוצר באמצעותו. המסמכים המחייבים מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל השירות. המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת, קודם לכל שימוש נוסף בשירות. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים. כמפורט להלן, השימוש בשירות ובפרט רכישת מוצרים באמצעותו, מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.

משמעות המונח “תוכן” או “תכנים” במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על השירות בתמצית

סעיף זה מציג את השירות בקצרה וכן את תפקידו של מפעיל השירות כזירת סחר מקוונת, המקשרת בין משתמשי השירות ובתי העסק

השירות הוא מנוע חיפוש המאפשר לך לחפש מוצרים שונים ולמצוא מידע אודות בתי העסק המוכרים אותם ובאיזה מחירים (“בתי העסק“). מטרת השירות היא להקל עליך את תהליך איתור המוצר ולאפשר חיפוש מוצרים בצורה קלה ופשוטה. התוצאות יציגו בפניך את המוצרים שמידע עליהם מתפרסם בשירות.

ככל ומסרת למפעיל השירות את מיקומך הגיאוגרפי – באמצעות הדפדפן – המידע יוצג לך בהתאם למיקום שמסרת, כך שבתי עסק קרובים מבחינה גיאוגרפית יוצגו ראשונים בתוצאות החיפוש. מפעיל השירות אינו מתחייב להציג את כל מגוון המוצרים, או את כל בתי העסק המוכרים מוצרים אלה.

חלק מבתי העסק המציגים את מוצריהם בשירות אף מאפשרים רכישה מקוונת של המוצרים שהם מציגים, במישרין באמצעות השירות. בתי עסק אחרים אינם מאפשרים רכישה מקוונת בשלב זה ולצורך רכישת מוצריהם יהיה עלייך להגיע אל בית העסק או ליצור עמו קשר ישיר בכל דרך אחרת.

הוראות תנאים אלה העוסקות במכירת מוצרים באופן מקוון באמצעות השירות יחולו רק ביחס לבתי עסק המאפשרים רכישה מקוונת כאמור. הזמנות לרכישה מקוונת של מוצרים שתבצע באמצעות השירות תיעשה בהתאם למפורט בתנאים אלה.

המחירים המוצגים בשירות וכל מידע נוסף בנוגע למוצרים נמסרו מטעם בתי העסק עצמם ובאחריותם. השירות מאפשר לך לנווט לבית העסק הרלבנטי וכן ליצור קשר טלפוני ישיר עם בית העסק.

השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום והצפייה בתכניו אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים (אך באפשרותך למסור את מיקומך הגיאוגרפי למפעיל השירות לצורך קבלת תוצאות מדויקות יותר). עם זאת, במידה ותרצה לרכוש מוצרים באופן מקוון באמצעות השירות, מבתי העסק המאפשרים זאת, יהיה עליך להשלים את הליך הרישום המפורט להלן ולהשלים את הליך ההזמנה המקוון.

המוצרים המוצגים בשירות, לרבות מחיריהם, תמונותיהם וכל מידע רלוונטי אליהם, אינם מטעמו של מפעיל השירות. מפעיל השירות אינו מציע את המוצרים למכירה בעצמו, אלא מציג מידע אודות בתי העסק בהם הם נמכרים בלבד ולעיתים הוא אף מאפשר לך לרכוש אותם במישרין באופן מקוון מבתי העסק. מקור המידע, התכנים והמוצרים בו הוא בבתי עסק עצמם.

האחריות למידע אודות המוצרים, לרבות תכונותיהם ומחירם, חלה על בתי העסק. מפעיל השירות אינו צד ישיר לכל עסקה בינך לבין בתי העסק המציגים ממרכולתם בשירות. מפעיל השירות אינו מפקח, בודק או ממליץ על התוכן שמקורו בבתי העסק או על המוצרים המוצגים בשירות, טיבם או איכותם. האחריות לתוכן כאמור חלה על בתי העסק המפרסמים את מוצריהם, כל אחד ביחס למוצריו.

מפעיל השירות אינו מתחייב לכך שהמחירים המוצגים בשירות, כפי שנמסרו על-ידי בתי העסק, הם המחירים העדכניים ביותר אשר בהם מוכרים בתי העסק את המוצרים בפועל בכל זמן נתון. המחירים נמסרים למפעיל השירות על-ידי בתי העסק ומטעמם ולמפעיל השירות אין כל אחריות למחירים הללו או שליטה ביחס לעדכניותם. ככל שיהיו שינויים בין המחירים המופיעים בשירות לבין המחירים המוצעים בפועל על-ידי בתי העסק, לא יהיה מפעיל השירות אחראי בגין שינויים אלה, ולא יהיה חייב בגין נזק שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המחירים המופיעים בשירות.

בכל עת תוכל ליצור קשר ישיר עם בית העסק הרלבנטי ולברר אם המחיר המוצג בשירות ביחס למוצר כזה או אחר הוא המחיר העדכני, והאם המוצר נמצא במלאי. הדרך ליצירת קשר עם בית העסק תופיע בדפי השירות הרלבנטיים.

למפעיל השירות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו סוגי תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

השימוש בשירות

סעיף זה מציג מגבלות וכללים שונים הנוגעים לשימוש בשירות

אתה רשאי להשתמש בשירות בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של מפעיל השירות לכך, מראש ובכתב:

 • אין להשתמש בשירות באופן המהווה או העלול להוות עבירה, או עוולה אזרחית, בהתאם להוראות כל דין, או בדרך הפוגעת בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • אתה רשאי להשתמש בשירות למטרות אישיות בלבד, שאינן מסחריות;
 • אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מתוך השירות, לרבות בשירותים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב;
 • אתה רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת בלבד, ככל ונרשמת;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהשירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל השירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט תכנים מסחריים;
 • אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק“) ואין להציג תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

מפעיל השירות לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בשירות ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעיל השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

למי יספקו בתי העסק את המוצרים?

סעיף זה מפרט למי יספקו בתי העסק את המוצרים ומתי מפעיל השירות יוכל לבטל עסקאות לרכישת מוצרים

השימוש בשירות ובפרט רכישת מוצרים באמצעותו (התקשרות בעסקה), מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. באישורך את תנאים אלה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. במידה ואינך בן 18 ומעלה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש בשירות ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו.

מפעיל השירות רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה של מקבל המשלוח, על-מנת לוודא כי הוא בגיר, ולסרב למסור את המשלוח ככל שמקבל המשלוח אינו כזה. במקרה זה יהיה רשאי מפעיל השירות לבטל את העסקה ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפיו בגין כך. לחילופין, רשאי מפעיל השירות, לפי שיקול דעתו, לאפשר לך למסור את המשלוח לנמען אחר, בכפוף לתשלום עלויות המשלוח הנוספות.

בתי העסק יספקו לך את המוצרים שהזמנת באמצעות השירות לאחר שתשלים את תהליך הרכישה במלואו, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי, במידה ובבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייב בישראל, ולאחר שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס אישרה את עסקת הרכישה שביצעת באמצעות השירות.

מפעיל השירות רשאי שלא לאפשר ללקוח כזה או אחר לרכוש מוצרים באמצעות השירות, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מפעיל השירות רשאי לבטל את זכאותך לבצע עסקאות בשירות, לרבות עסקאות שאתה מבצע כעת, בכל אחד מהמקרים הבאים ולפי שיקול דעתו –

 • אם בעת ההרשמה לשירות, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסרת במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע בשירות, במפעיל השירות, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של מפעיל השירות;
 • אם השתמשת בשירות לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מהוראות המסמכים המחייבים;
 • אם אתה חייב כספים למפעיל השירות או לאילו מבתי העסק המפרסמים בו, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום;
 • אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה ניצור איתך קשר ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים, בהתאם לנסיבות.

לאילו אזורים ניתן להזמין?

הזמנת מוצרים מהשירות מוגבלת לאזורי חלוקה מסוימים ולמרחק כתובת הנמען מבית העסק

האפשרות להזמין מוצרים באמצעות השירות, מבתי העסק המאפשרים זאת, מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים עמה אנו עובדים, לפי המקרה (“אזורי החלוקה“). אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה התקבלה ונקלטה במחשבי השירות, לא נהיה חייבים לספקה. לא ניתן להזמין מוצרים אל מחוץ למדינת ישראל.

בנוסף למגבלת אזורי החלוקה, תוכן להזמין מוצר אך ורק במידה והכתובת למשלוח מצויה במרחק של מספר קילומטרים מבית העסק שממנו הוזמן המוצר. המרחק מבית העסק לכתובת הנמען שיאפשר את ביצוע ההזמנה עשוי להשתנות מיישוב ליישוב בהתאם לנסיבות. מידע בעניין זה יוצג לך בעת תהליך ההזמנה.

סל הקניות והזמנה מקוונת של מוצרים באמצעות השירות

סעיף זה מפרט מידע נוסף על הליך הרכישה המקוונת של מוצרים ומגוון המוצרים המוצגים בשירות

לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים האישיים שיבקש ממך מפעיל השירות. פרטים אלה עשויים לכלול את שמך המלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שמפעיל השירות עשוי לדרוש במהלך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית.

לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע הרכישה והן ביחס לפרטי האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר איתך ו/או עם הנמען. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מפעיל השירות רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים שהזמנת יגיעו לנמען. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול עבור המשלוח החוזר ועבור כל משלוח נוסף. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

מפעיל השירות רשאי לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר, ובכלל זה את מגוון בתי העסק המציגים בשירות. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה בשירות במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. מפעיל השירות אינו מתחייב להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם, או כי בית עסק שהציג ממוצריו בשירות יעשה זאת גם בעתיד.

אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי של בית העסק הרלבנטי, מפעיל השירות ו/או בית העסק יודיעו לך על כך באמצעות השירות, הטלפון או כתובת הדוא”ל והוא שומר לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעת מפעיל השירות או בית העסק הרלבנטי, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, מפעיל השירות יבטל את הזמנתך ויזכה את אמצעי התשלום שלך, ככל וחויב. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

תמונות המוצרים בשירות מוצגות לצורכי המחשה בלבד, מטעמם של בתי העסק. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג בשירות, לבין המוצר במציאות.

מוצרים שאתה מעונין להזמין יישמרו ב”סל הקניות” עד להשלמת תהליך ההזמנה. מפעיל השירות רשאי להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות השירות וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

הזמנה משובשת

על הזמנתך להתקבל אצלנו באופן תקין כתנאי להשלמתה

כדי שהשירות ובתי העסק יוכלו לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר איתך ולמשלוח המוצרים. מפעיל השירות לא יספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשבי השירות, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי השירות. אם לא תקבל פניה ממפעיל השירות תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ שתפנה אל מפעיל השירות. אנו נשתדל לברר ככל הניתן את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה והשלמתה.

מועדי אספקה

מתי נספק את המוצרים שהזמנת מבתי העסק?

מפעיל השירות יפעל כמיטב יכולתו כדי לספק את המוצרים במהירות המרבית ובמידת האפשר עוד ביום ההזמנה. במידה והדבר אינו אפשרי, מוצרים שקיימים במלאי ישלחו אלייך במהלך שבעה ימי העסקים שלמחרת (לא כולל ימי שישי ושבת, חגים, ימי שבתון ומועדי ישראל) מועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי, או במועד אחר שצוין בהזמנה, ויסופקו באמצעות חברת משלוחים מטעם מפעיל השירות, בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, אזורי החלוקה, המרחק של כתובת הנמען מבית העסק, ובתאום מראש עם הנמען.

במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים, ככל הניתן. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

מפעיל השירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לבטח את משלוח המוצרים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לעניין סוגי המוצרים המבוטחים, גובה הכיסוי ועוד. ככל ותרצה להבטיח את ביטוח משלוח המוצרים שהזמנת, אנא צור קשר עם מפעיל השירות קודם לביצוע ההזמנה.

מפעיל השירות לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מסיבות של כוח עליון ו/או בשל עיכובים שנגרמו בגלל מעשי או מחדלי בתי העסק.

מחירים ודמי משלוח

המחירים נקובים בשקלים וכוללים מע”מ. הם עשויים להתעדכן מעת לעת

כל המחירים בשירות מפורסמים בעמודי המוצרים / בתי העסק ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי ולאחר שתזין את פרטי ההזמנה המלאים).

מפעיל השירות ו/או בתי העסק רשאים לעדכן את מחירי המוצרים בשירות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים, שיוצגו בפניך כמובן.

לתשומת לב: למרות שמפעיל השירות ובתי העסק מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים בשירות, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג בשירות מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי מפעיל השירות. מפעיל השירות אינו מתחייב שמחירי המוצרים בשירות יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם גם את דמי המשלוח של המוצר. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרת לרכוש. התעריפים המלאים של דמי המשלוח מחושבים בשירות, לרוב בהתאם לאזורי החלוקה ומרחק כתובת הנמען מבית העסק ממנו הוזמן המוצר.

מפעיל השירות רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה על-ידי מסירת פרטי אמצעי התשלום.

תשלום ותנאי תשלום

כיצד ניתן לשלם על המוצרים שהזמנת?

התשלום עבור המוצרים יתבצע בשירות באמצעות כרטיס אשראי שבבעלותך. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס, תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה. מפעיל השירות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שמפעיל השירות יכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אליך אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את מפעיל השירות לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל מפעיל השירות.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, מפעיל השירות ייצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות המוצר שהזמנת. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. חשבונית התשלום תישלח אלייך במישרין על-ידי בית העסק שממנו הזמנת את המוצר.

מבצעים הטבות והנחות

זכאותך למבצעים, הטבות והנחות שהוצעו לך בשירות עשויה להשתנות

בתי העסק המציגים בשירות רשאים להציע מבצעים, הטבות, הנחות ועוד. בכפוף להוראות כל דין, מפעיל השירות ובתי העסק רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנות אותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות בשירות. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לך שונה מכפי שהזמנת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות בשירות. יחד עם זאת, מפעיל השירות או בית העסק הרלבנטי ישתדל להודיע לך טלפונית או בדוא”ל ולקבל את הנחיותיך במקרה שזכאותך למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתך.

ביטול עסקה, החזרת מוצרים ודמי ביטול

כיצד ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים?

מפעיל השירות מכבד את ופועל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, בכל הנוגע לביטולן של עסקאות מכר מרחוק (כגון עסקה צרכנית בה התקשרו צדדים באמצעות האינטרנט) והחזרת מוצרים. תוכל לבטל את העסקה לרכישת המוצרים ולהחזיר את המוצרים שהזמנת לבית העסק כשהם שלמים ולא ניזוקו, באריזתם המקורית.

מבצע ההזמנה בשירות (ולא הנמען) רשאי להחזיר מוצרים שרכש מהשירות (למעט מוצרים מסוימים כמפורט להלן), באמצעות פנייה למפעיל השירות, עד 14 ימים מיום שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, או מיום קבלת מסמך אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ולקבל זיכוי כספי תמורת המוצר. בכל הנוגע לביטול שירותים שהוזמנו, תוכל לבטל את השירות שהוזמן בתוך 14 ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

עליך להחזיר את המוצר לבית העסק ממנו נרכש על חשבונך. עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, או ביטול השירות שהוזמן, תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שמפעיל השירות מסר לך לגביו, יהיה רשאי מפעיל השירות לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, יהיה רשאי מפעיל השירות לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יתאפשר ביטול עסקה ביחס למוצרים פסידים, מידע (כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995), מוצרים שיוצרו במיוחד עבורך בעקבות העסקה וכן מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, כאשר פתחת את אריזתם המקורית.

מכיוון שנושא הביטול של עסקאות מכר מרחוק הוא משפטי במהותו ולעיתים סבוך, אנו ממליצים לך לעיין באתר המועצה הישראלית לצרכנות, כדי ללמוד יותר על זכויותיך לבטל עסקה לפי החוק, בנוסף למפורט לעיל.

את הודעת הביטול תוכל למסור למפעיל השירות או לבית העסק הרלבנטי באחת מהדרכים הבאות: בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה בבית העסק; בדואר רשום; בדואר-אלקטרוני; או באמצעות אתר השירות.

פרטיות

אנא עיין במדיניות הפרטיות של השירות

מפעיל השירות מכבד את פרטיותך בעת השימוש בשירות. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

דיוור פרסומי והודעות

פרטי הקשר שתמסור ישמשו אותנו גם למשלוח מידע שיווקי / פרסומי

רישומך לשירות ומסירת פרטייך האישיים מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעיל השירות או מי מטעמו, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעיל השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעיל השירות את פרטיך, כגון באמצעות מנגנוני יצירת הקשר הכלולים בשירות. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעיל השירות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות הפרסומת שישלח אליך מפעיל השירות. מפעיל השירות אף רשאי להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר פרסומת, לצורך עריכת סקרים ולצורך משלוח הודעות תפעוליות.

קניין רוחני

מפעיל השירות הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בשירות

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות (למעט ביחס לתכנים שנמסרו לפרסום מטעם בתי העסק) ובכלל זה זכויות היוצרים באתר (לרבות, בין היתר, קוד המחשב של האתר ועיצובו הגראפי), בשירות ובכל תוכן הכלול בהם – הינן של מפעיל השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעיל השירות להשתמש בזכויות אלה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמו בכתב ומראש של מפעיל השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הסרת תכנים מהשירות

פנה אלינו במידה ונתקלת בתוכן הפוגע בזכויותיהם של אחרים

מפעיל השירות מכבד את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויותיך, אתה מוזמן ליידע את מפעיל השירות על כך בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתחתית תנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעיל השירות, ככל שיינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיו, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין. מפעיל השירות ינהג לפי נוהל הודעה והסרה בהתאם לתכנים הנמסרים לפרסום מטעם בתי העסק.

מידע פרסומי בעמודי השירות

השירות עשוי לכלול גם תכנים מסחריים ופרסומיים מטעם מפרסמים שונים

מפעיל השירות עשוי להציב בשירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים (בשירות עצמו או מחוצה לו) ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

מפעיל השירות לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעיל השירות אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או את מהימנותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעיל השירות אינו צד לכל עסקה כזו ולא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביחס לסדר התוצאות המוצגות בשירות, רשאי מפעיל השירות להתיר לבתי עסק אפשרויות קידום של תכנים מסוימים בשירות כנגד תשלום. תכנים מקודמים יתפרסמו אך ורק באזורים המיועדים לכך בין עמודיו של השירות. בכל מקרה אחר, מפעיל השירות אינו מתערב באופן מלאכותי בסדר הצגת תוצאות החיפוש בשירות.

קישורים בשירות

השירות עשוי לכלול קישורים שונים, לעמודים שאינם בשליטתנו

בשירות עשויים להימצא קישורים לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים לאתרי האינטרנט או ערוצי המדיה החדשה של בתי העסק המפרסמים בשירות. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על כך שמפעיל השירות אחראי, שולט או מפקח על תוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים או האתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. מפעיל השירות אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעיל השירות אינו מתחייב כי קישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והוא רשאי להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו.

הפרה ושיפוי

אם תגרום לנו לנזקים יהיה עליך לשפות אותנו על כך

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, אתה מתחייב לשפות ולפצות את מפעיל השירות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו, לרבות בתי העסק, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או אילו מהמסמכים המחייבים, או תפעל בקשר עם השירות בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעיל השירות ויתר הגורמים הנקובים לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין.

אחריות

השימוש בשירות ייעשה על אחריותך המלאה

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותו של מפעיל השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיו, מנהליו והפועלים מכוחו או בשמו.

השימוש בשירות ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעיל השירות לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות ובכלל זאת מההסתמכות על מידע שמפרסמים בתי העסק באמצעות השירות, או ביחס לכל טענה הנוגעת למוצרים שרכשת מבתי עסק באמצעות השירות.

השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל השירות בגין תכונות התכנים, השירותים והמוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות היא באחריותך המלאה בלבד. מפעיל השירות אינו מתחייב כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של בתי עסק המוצגים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעיל השירות לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירות הוא על אחריותך בלבד.

מפעיל השירות אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל השירות או אצל מי מספקיו.

מפעיל השירות לא יישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך (ככל ונמסרו), המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעיל השירות, או של מי מטעמו.

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיך חלה עליך. מפעיל השירות יצא ידי חובתו כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלה.

מפעיל השירות לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד מפעיל השירות. במקרה זה תהיה אחריות מפעיל השירות מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעיל השירות רשאי לשנות את השירות ולהפסיק את פעילותו

מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות השימוש בו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מפעיל השירות רשאי להפסיק בכל עת את פעילות השירות, כולה או מקצתה, באופן זמני או קבוע. מפעיל השירות אף רשאי להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעיל השירות יפעל כמיטב יכולתו על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, יפרסם מפעיל השירות הודעה בשירות על הפסקת פעילות השירות זמן סביר מראש. עם הפסקת פעילות בשירות, יחזיק מפעיל השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

המחאה

אינך רשאי להעביר את זכויותיך וחובותיך מכוח ההסכם לאחרים

העביר מפעיל השירות את זכויותיו והתחייבויותיו ביחס לשירות, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, הוא יהיה רשאי להמחות גם את זכויותיו והתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאים אלו וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

שינויים בתנאי השימוש והרכישה

תנאי ההסכם בינינו עשויים להשתנות בעתיד

מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה או כל אחד מתנאי המסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. אנו רשאים לשלוח אליך הודעה על שינויים כאמור גם באמצעות פרטי הקשר שמסרת למפעיל השירות. המשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בגוף השירות.

דין וסמכות שיפוט

הדין הישראלי הוא שחל על הסכם זה

על השימוש בשירות, על הזמנותיך באמצעותו וביחס לכל מחלוקת הנוגעת לשירות או למסמכים המחייבים, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

פנה אלינו

כך תוכל לפנות אלינו

מפעיל השירות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכויותיהם של משתמשי השירות, בתי העסק וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו; במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד; במידה ואתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות השירות פגומים בדרך כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל: contact@wibow.co, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

בעת פנייתך אלינו אתה עשוי להתבקש למסור פרטים אישיים כגון: מספר הזמנה, שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך ופרטים נוספים שיאפשרו לנו לטפל בפנייתך.

עודכן לאחרונה – 03/07/2020